Infrastructure

Empirs tjänster och funktioner inom Infrastruktur har både bredd och spets när det kommer till praktiska IT-kunskaper. Detta omfattar allt som har med IT att göra: servrar, nätverk, persondatorer och programvaror – allt måste fungera om de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

På Empir har vi lång erfarenhet av arbete hos våra kunder men också från vår egen verksamhet inom datacenter. Vi vet vad som krävs när det gäller uppbyggnaden av en kompetent och långsiktig infrastruktur för IT. Tillsammans med er bygger vi nätverk och kommunikationslösningar som fyller dina behov både idag och imorgon.

Empir utvecklar traditionella windows applikationer såväl som webb och mobilappar. Vi arbetar med kompletta lösningar, från systemdesign till drift och förvaltning. På operativsystemnivå arbetar vi med Windows och Linux, medan vi på databassidan erbjuder MS SQL och Oracle. När det kommer till systemutveckling är det normalt Microsofts plattform .NET som används. 

Empir har stor kunskap och lång erfarenhet av applikationsdrift. Det gäller såväl standardapplikationer från Microsoft till specialanpassade och egenutvecklade applikationer. Vi vet hur man arbetar med förebyggande driftsåtgärder och kan övervakning. Tack vare detta vet vi hur man minimerar risken för oförutsedda stopp i produktion eller administration.

Kontaktperson

Lars-Gunnar Strid

Kontaktperson

Lars-Gunnar Strid
Business Area Manager