Appnode

Appnode är en specialistverksamhet som arbetar inom området Application Lifecycle Management (ALM). Detta innebär att vi levererar lösningar för att hjälpa företag att med full kontroll göra applikationer tillgängliga för sina användare. Appnodes lösningar baseras främst på den egenutvecklade programvaran Appnode Integrator. Bland de funktioner som erbjuds finns bland annat:

  • Självbetjäning av applikationer likt smartphone
  • Attestfunktioner av applikation
  • Licenskontroll
  • Applikationsbank

Kontaktperson

Jonas Larsson

Kontaktperson

Jonas Larsson
Account Manager
0708 44 38 33