Project Management

För att driva utvecklingen framåt krävs specialistkompetens och affärsdrivet tänkande. Detta tillhandahåller vi i Empir med vårt IT-management-team. Våra managementkonsulter driver dels konceptutveckling inom våra specialistområden men agerar också som specialistkonsulter hos våra kunder. Områden som involverar våra management team är bland annat Affärsutveckling, Management-konsulting, Strategi, Business Analytics, Krav och Säkerhetsanalys.