Om Empir Solutions

Vi är ett entreprenörsföretag som specialiserat oss på att skapa och leverera lösningar som gör livet enklare för våra kunder.

Empir startades 1999 och sedan dess har vi växt, både med våra kunder men också organiskt genom förvärv.

Den samlade erfarenheten och kunskapen hjälper oss att effektivisera, förenkla och underlätta det dagliga arbetet för våra kunder – oavsett om deras IT är affärs- och verksamhetskritiskt eller en service- och stödfunktion. För oss står alltid kundens affärsnytta i centrum.

Sedan mars 2017 ingår Empir Solutions som helägt dotterbolag till publika IT-gruppen MSC Group (OMX Small Cap). MSC Group har tillsammans med Empir Solutions och övriga dotterbolag verksamhet i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Skövde.

Namnet Empir kommer från ordet Empirisk - kunskap grundat på erfarenhet

Bolag

Verksamheten bedrivs via något av koncernens dotterbolag.

  • Empir Group AB
  • Empir Solutions AB
  • Empir Informatics AB
  • Racasse AB
  • Appnode AB
  • MID Reklam AB