MSC Group (publ.)

Empir Solutions ingår sedan mars 2017 som helägt dotterbolag i den publika IT-gruppen MSC Group (OMX Small Cap).

MSC Groups erbjudande och leveranser sker från ett antal nischade dotterbolag. Idag arbetar drygt 150 personer inom MSC med representation i städerna Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Skövde.

Mer info: www.msc.se

Dotterbolag

- Empir Solutions AB

- Empir Informatics AB

- Appnode AB

- MID Reklam AB