Kontakt

Empir Solutions AB

org.nr: 556639-6064

Besöksadress:
Kungstorget 1, 451 30 UDDEVALLA
+46 (0)522-443800

Lilla Bommen 6
411 04 GÖTEBORG

Garvaregatan 14
46131 Trollhättan

Gesällgatan 5
541 50 Skövde

Fakturaadress: 
Empir Solutions AB
RRR 3000 8501 8377 0322
FE1800
751 75 Uppsala

Anders Hibell
VD
+46 (0)708-443801
anders.hibell@empir.se

Monika Skoogh
Ekonomichef
+46 (0)708-443858
monika.skoogh@empir.se