Kontakt

Empir Solutions AB

org.nr: 556639-6064

Besöksadress:
Kungstorget 1, 451 30 UDDEVALLA
+46 (0)522-443800

Lilla Bommen 6
411 04 GÖTEBORG

Fakturaadress: 
Empir Solutions AB
RRR 3000 8501 8377 0322
FE1800
751 75 Uppsala

Roger Ekeroos
CEO
+46 (0)708-443830
roger.ekeroos@empir.se

Jonas Larsson
Sales Manager
+46 (0)708-443833
jonas.larsson@empir.se

Tommy Strömberg
Sales
+46 (0)708-443809
tommy.stromberg@empir.se

Ekonomi
+46 (0)522-443800
finance@empir.se