Styrelse

Per Hallerby

Styrelseordförande

Född 1946

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelsebefattningar
Styrelseordförande
Domiga AB
Happy Ventures AB

Styrelseledamot
Alfanode AB
Hebatryck AB
Stockholms Allmänna Gymnastik AB
Rosenhill Development AB

Övriga uppdrag/befattningar
Inga

 

Tidigare uppdrag/befattningar
Nämndeman Stockholms tingsrätt
Kyrkofullmäktige Maria Magdalenas församling
Styrelseordförande i Addnode AB publ.
Styrelseordförande i Middagsfrid AB,
NordReklam AB
Yoyomotion AB
Ledamot i ComAround AB, MICASA, Empir Informatics AB.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 november 2016
233 002 B-aktier

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende mot bolagets större aktieägare.

Margareta Strandbacke

Född 1957

Utbildning 
Socionomexamen Mitthögskolan Östersund

Övriga styrelsebefattningar
Styrelseledamot
Ecru Consulting AB
Strandbacke Konsult AB 

Övriga uppdrag/befattningar
Business Area Manager DfindIT Executive

Tidigare uppdrag/befattningar
Ledamot EZY Webbverkstaden AB
VD CAG Arete
Vice Koncernchef CAG Group
Dotterbolags VD och Affärsområdeschef inom Arete koncernen
VD Knowit Enterpris
VD Knowit Mälardalen. 

 

Övrigt
Certifierad Styrelseledamot Styrelseakademien Stockholm.  

Mer än 20 års erfarenhet som företagsledare, entreprenör i IT branschen. Företrädelsevis inom IT konsultmarknaden i Stockholm och Mälardalen.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per 30 november 2016
89 000 B-aktier

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Margareta på LinkedIn

Per Råghall

Född 1950

Utbildning 
Systemvetare

Övriga styrelsebefattningar
Ledamot PR Wines AB     

Övriga uppdrag/befattningar
Inga

 

Tidigare uppdrag/befattningar
1998-2014 Olika uppdrag som dotterbolagschef inom SYSteam/EVRY-koncernen
1994-1997 Affärsområdeschef Enator
1985-1994 Projektledare, affärsområdeschef, vice VD Adedata
1973-1985 Olika roller inom Institutet för Vatten o Luftvårdsforskning, bl a. IT-chef. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 november 2016
200 000 B-aktier

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kajsa Lundfall

Född 1962

Utbildning
Civilingenjör, industriell ekonom

Övriga styrelsebefattningar
Inga

Övriga uppdrag/befattningar
VD Advoco Communication AB
VD Advice Systems AB

 

Tidigare uppdrag/befattningar
Försäljningsdirektör Dialect AB
VD i flera olika entreprenörsföretag IT/Telecom
Sales Director Nortel Networks

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den november 2016
Inget innehav.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jan Save

Född 1944

Utbildning
Magisterexamen i internationell ekonomi, Linköpings Universitet 

Övriga styrelsebefattningar
styrelseordförande
Walkesborgs Förvaltnings AB
Gull och Stellan Ljungbergs Stipendiestiftelse
Fjällbacka Egendomsförvaltning AB
Café Bryggan i Fjällbacka AB

Övriga uppdrag/befattningar
Advokatfirman Hammar KB, Managing Partner
Offentligt ombud (övervakning av hemliga tvångsmedel)

 

Tidigare uppdrag/befattningar
Bolagsjurist i Järniakoncernen
Compiron AB koncernen
Hotell Prisma AB
Lecab AB
Nord West Yacht AB
Sveriges Advokatsamfund
Konkursförvaltarkollegiernas Riksförening

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument
32 123 B-aktier

Oberoendeförhållande
Beroende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.

Revisor

Per Gustafsson

KPMG AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.