Nyheter

September 2016

Svensk kommun väljer BOKA med telematik

Kommunen har valt att starta en Pilot där Empir installerar BOKA med tillhörande  telematik i bilarna på kommuns nystartade bilpool. Faller piloten väl ut kommer ytterligare ca 250 bilar bli aktuella för installation av BOKA telematiklösning.

Västtrafik uppgraderar med Appnodes självtjänst

För att förenkla uppgraderingen av Office 2010  till version 2013, väljer Västtrafik att använda sig av Appnodes verktyg som möjliggör för slutanvändare att själv ombesörja uppgraderingen med en enkel knapptryckning vid tidpunkt som passar varje enkild medarbetare. Uppgraderingen genomförs med automatik utan ytterligare behov av insats från IT-organisationen och omfattar cirka 500 klienter.

Appnode är ett dotterbolag till Empir Group som specialiserat sig på funktionstjänster kring applikationshantering och dess livscykelprocess för större privata och offentliga verksamheter. För mer info, kontakta Lars-Magnus Westin, 0708-443881.

Mars 2016

Empir & Rese-Konsulterna blir delägare i Åbergs DataSystem.

Empir, som har en lång erfarenhet av utveckling och förvaltning av avancerade affärssystem för bl.a. resebranschen  blir tillsammans med Rese-Konsulterna, som är Nordens största grossist av gruppresor, delägare i Åbergs DataSystem. Åbergs har sedan starten 1984 utvecklat och sålt bokningssystemet REBUS, för resebranschen. REBUS har idag över 180 företag som kunder och 800 användare. REBUS användare kan delas in i tre kundkategorier: resebyråer, researrangörer och bussbolag. Tillsammans skapar de tre ägarna en ägar-allians som innebär en plattform för snabbare och djupare programutveckling med tillväxtfokus framför allt på nätet.

Oktober 2016

BOKA tar ny affär med Autocom Connect

Ytterligare en kommun har valt Empir som leverantör där vi kopplar upp telematiklösning mot BOKA. Med denna telematik lösning är vi idag ensamma om att leverera full diagnostik i vårt förvaltningssystem. Telematiklösningen bygger på diagnostik och "hälsan" i bilen rapporteras till BOKA. Som förvaltningssystem så adderar vi en ovärderlig tjänst för fordonsägarna som idag bara kan ske genom verkstäder, som vi nu "live" ser i BOKA. Steget vi nu tar är ett hopp i rätt riktning och utveckling som vi planerat. Vi är för tillfället är helt ensamma att leverera full diagnostik till fordon i förvaltningssystem.

November 2016

A-Way Consulting väljer Empir

A-Way Consulting AB har idag tecknat avtal med Empir Solutions om leverans av EmpirCloud-tjänster. A-Way Consulting AB, tidigare Assign Steel Technology, levererar bl a specialistkompetens inom Konstruktion, Produktion och Projektledning samt driftsättning av produktionslinor och robotsystem. I samband med att de flyttar till nya lokaler såg de ett behov av en helhetsleverantör med ett erbjudande som kunde lösa hela deras behov kring bl a Hosting, Office 365, nätverk, webb samt hårdvara och som dessutom hjälpa dem till Molnet - och leverera allt som Tjänst.

December 2016

DL Systems väljer Empir som driftpartner

Infrastructure har tagit en ny prestigeaffär med DL Systems för de kommande 3 åren. Affären består av hosting av en komplett systemplattform bestående av flera servrar för hosting av systemet DLBOOKIT. DL Systems arbetar inom turist- och besöksnäringen med ett flertal namnkunniga kunder som nyttjar systemmiljön, bl a Liseberg, Resia, Kläppen Ski Resort och ett flertal stuganläggningar.