Driftstatus

Pågående driftstörningar

Inga kända ströningar för närvarande


Åtgärdade driftstörningar

2017-07-06

kl 13:30 En av våra DNS-leverantörer har fn problem vilket kan ge störningar. Felsökning pågår.

kl 14:20 Felet är nu åtgärdat och DNS-tjänsten återställd.

2017-05-16

Störning telefoni

kl 10:52 - Telefonin fungerar igen

Empir Driftteam