Kalendarium

2023-05-11: Delårsrapport Q1 2023

2023-05-23: Årsstämma 2023

2023-08-17: Delårsrapport Q2 2023

2023-11-15: Delårsrapport Q3 2023

2024-02-15: Bokslutskommuniké 2023

Kontakt

Empir Group AB
c/o iOffice Kungsgatan 64
111 22 Stockholminfo@empirgroup.se

 

Kontakta oss

Inbjudan till teckning av Units i Empir Group AB

Teckningssedel Units Empir Group AB