Kalendarium

 

2022-08-18: Delårsrapport Q2 2022

2022-11-10: Delårsrapport Q3 2022

2023-02-09: Bokslutskommuniké 2022