Nationell etablering med lokal förankring

I januari 2018 bytte den publika IT-koncern MSC Group AB namn till Empir Group AB. Med kontor över hela Sverige sysselsätter koncernen drygt 250 personer.

Empir Group finns från Luleå i norr till Malmö i söder, från Göteborg på västkusten till Jönköping längre öster ut, samt i Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Uddevalla, Trollhättan och Skövde.

– Vår nationella etablering gör det möjligt att ta oss an projekt i hela landet, alltid med lokal förankring tack vare våra fristående och självständiga kontor, berättar Lars Save, CEO, Empir Group AB. 

Empir Group arbetar inom ett flertal olika branscher, med allt från e-hälsa till byggindustri. Koncernen verkar inom områden från mobilitet och telematik till produkt- och artikelinformation samt databasinformationshantering med snabba sökmotorer. Denna bredd ställer krav på specialistkompetens och särskilt kunnande, vilket tillgodoses genom tre affärssegment - Solve, Apply och Serve. I segmenten kombineras en bred grund med lång erfarenhet och spetskompetens. Inom segmenten ryms högkvalitativa IT-lösningar där leveransen består av hela eller delar av livscykelprocessen runt ett IT-projekt.

Uppdragen varierar mellan allt från idé och utveckling till förvaltning, support och ibland även avveckling. Vi leder IT-projekt, bygger mjukvara, förvaltar IT-infrastruktur och system, arbetar med test samt utvecklar och supporterar verksamheter.

I januari 2018 tog koncernen namnet Empir Group AB och är sedan 1998 noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap-lista. Läs mer om aktien, ägare och nyckeltal under menyn Investor relations.  

Affärsidé och inriktning

– Vår affärsidé är att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Vi har en tydlig tillväxtstrategi där vi tror på en rikstäckande organisation med stark lokal närvaro, berättar Lars Save. 

Koncernens projekt- och leveransorganisationer utgår från fristående och självständiga kontor men med en tydlig ledning och styrning där hela Empir-koncernens kollektiv, tillsammans med samarbetspartners, snabbt kan samordnas för att även kunna möta större förfrågningar.

Kontakt

Lars Save
CEO, Empir Group AB (publ.)
0705-90 18 22
lars.save@empirgroup.se