Koncernledning 

Marcus Pettersson

CEO

Född 1971

Utbildning 
Ekonomiutbildning, Oslo Business School


Övriga uppdrag/befattningar
Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg
Chef, Nordic Crisis Management AS


Övriga styrelsebefattningar
NRG Nordiska Resultatgruppen AB, styelseordförande
Omilon Holding AB, styrelseledamot 
Glittertind AB, styrelseledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Marcus har tidigare erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2022
133 666 B-aktier via NRG Nordiska Resultatgruppen AB

Invaldes i styrelsen 2022-02-21

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Torbjörn Nilsson

t f. CFO

Född 1967

Utbildning
Civilekonomexamen, Mälardalens högskola

Operativa uppdrag
t f CFO sedan 2022, Empir Group AB 

Tidigare operativa uppdrag
CFO 2008-2022, Empir Group AB
CFO, Nocom AB
Ekonomichef, Northern Parklife AB Ekonomichef, Smålandsbörsen Data AB

Styrelsebefattningar
TNN Konsult och Invest AB, ledamot 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2022
Inget innehav

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.