Koncernledning 

Koncernledningen i Empir Group utgörs av Lars Save och Torbjörn Nilsson.

CEO sedan 2015

Lars Save

CEO sedan 2015

Född 1954

Utbildning 
Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Kungliga tekniska högskolan och ingenjörsstudier, University of Washington, Seattle USA

Operativa uppdrag
Empir Group AB, CEO
Alfanode AB, VD
Amnode AB, VD
Nodeus Group AB, VD

Tidigare operativa uppdrag
Bisnode AB, VD och koncernchef
Addnode AB, VD och koncernchef
Bonnier Affärsinformation AB, VD och koncernchef

Styrelsebefattningar
Styrelseordförande i flertalet dotterbolag inom Empir Group och Nodeus Group. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2022

Inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB

CFO sedan 2008

Torbjörn Nilsson

CFO sedan 2008

Född 1967

Utbildning 
Civilekonomexamen, Mälardalens högskola

Operativa uppdrag
Empir Group AB, CFO

Tidigare operativa uppdrag
Nocom AB, CFO
Northern Parklife AB, Ekonomichef

Smålandsbörsen Data AB, Ekonomichef

 

Styrelsebefattningar
Ledamot eller ordförande i flertalet av Empir Groups dotterbolag. 

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 31 mars 2022
Inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB