Styrelse

Margareta Strandbacke

Född 1957

Styrelseordförande

Utbildning 
Socionomexamen, Mittuniversitetet, Östersund


Övriga uppdrag/befattningar
Egen konsultverksamhet i Strandbacke Konsult AB


Övriga styrelsebefattningar
Ecru Consulting AB, ledamot


Tidigare uppdrag/befattningar
CAG Arete, VD
CAG Group, vice koncernchef
DfindIT Executive, Business Area Manager EZY Webbverkstaden, ledamot
Knowit Enterprise, VD
Knowit Mälardalen, VD

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 September 2021
Inget innehav av finansiella instrument i Empir Group AB

Invaldes som Styrelseordförande 2021-11-23

Oberoende förhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fredrik Crafoord

Född 1969

Utbildning
Ekonomi vid Stockholms universitet

Övriga uppdrag/befattningar
Fredrik är grundare av Crafoord Capital Partners AB.


Övriga styrelsebefattningar
Cubera Equity Holding AB, Styrelseordförande
CR Ventures AB, Styrelseordförande
Dividend Sweden AB, ledamot 


Tidigare uppdrag/befattningar
Corporate Finance på Carlsquare AB, chef
Investment Banking på HQ AB, chef
Sundal Collier, Tradingchef

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 September 2021
907 597 B-Aktier via Crafoord Capital Partners AB

Invaldes i styrelsen 2021-11-23

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bengt Lindström

Född 1954

Utbildning
Civilingenjörsexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag/befattningar
Investeringsverksamhet i egna bolag

Övriga styrelsebefattningar
Appnode Group AB
Integri AB
NyFi AB

Tidigare uppdrag/befattningar
Har bland annat arbetat som försäljningsdirektör och verkställande direktör för olika dotterbolag i börsnoterade koncerner inom finans, IT och telecom.  

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 September 2021
18 242 B-aktier

19 891 B-aktier via Integri AB

Invaldes i styrelsen 2020-05-14

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisor

Henrik Lind

KPMG AB

Inget aktieinnehav i Empir Group AB.