Verksamhetschefer

Nedan sammanfattas kontaktinformation till Empirkoncernens olika verksamhetschefer.

Empir Group AB
Söder Mälarstrand 65C
118 25 Stockholm

info@empirgroup.se 

DesignTech Solutions

Frontwalker Malmö

Frontwalker Sundsvall

Frontwalker Uppsala

MSC Frameworks

Jonas Larsson
Key Account
0708-44 38 33
jonas.larsson@msc.se

MSC Solutions

Portify