We Solve, Apply and Serve. 

Vår grund är inte IT, det är människor. Som konsultföretag är vår främsta tillgång våra medarbetare, med all sin samlade kompetens och erfarenhet.

I tre tydliga segment arbetar vi med IT. Segmentet EMPIR SOLVE redovisar vår applikations- och systemutvecklingskapacitet med varumärkena Frontwalker, Racasse, Generic System, MSC Solutions och Capo. EMPIR APPLY redovisar våra produktbolag med varumärkena Advoco, Portify och Designtech Solutions. EMPIR SERVE redovisar vår applikationsdrift och driftserviceorganisation med varumärkena Appnode och Frontnode.

Segmenten hänger i vissa aspekter samman men kan även stå för sig själva. Uppdelningen påverkar inte kunden utan kan ses som ett löfte om vad vi kan leverera. Låt uppdelningen symbolisera vår breda grund i kombination med lång erfarenhet och spetskompetens.