Segmentet Empir Apply

Inom Empir Apply har Empir Group samlat de bolag som levererar hållbara molntjänster för ett mobilt arbetssätt. Här finns tjänster och helhetslösningar för olika tillämpningar som säljs på prenumerations- eller licensbasis.

Bolagen och erbjudandena inom koncernen präglas av entreprenöriellt driv och ett tydligt fokus på att generera återkommande intäkter. Här finns bolag med molntjänster i olika mognadsfaser, allt ifrån stabila och skalbara molnlösningar för telefoni till ett komplett erbjudande för den digitala arbetsplatsen.

Stort fokus läggs på innovativa lösningar för hantering av fordonsflottor samt bokningstjänster och andra tjänster för delningsekonomin. Samtliga bolag jobbar med återkommande intäkter och med fokus på att effektivisera ett mobilt och digitalt arbetssätt. Med samlad teknisk expertis och delade kontaktnät har koncernen en stark position, både vad gäller nya affärsmöjligheter men också möjligheten att erbjuda integrationslösningar och skräddarsydda leveranser där något av våra tjänsteerbjudanden utgör kärnan.

Idag samordnas följande bolag inom Empir Apply:

designtech.se

miljobilscentralen.se 

portify.se

racasse.se 

Kontakta Empir Apply