Segmentet Empir Solve

Inom Empir Solve samordnar vi våra IT-specialister och konsultintensiva verksamheter. Med kompetensen och leveranskapaciteten från våra olika innehav kan koncernen samordna, leda och leverera betydande volymaffärer. Här samlar vi även specialister, tjänster och verksamhetsbolag vars främsta mål är att erbjuda en modern IT-infrastruktur som är innovativ, säker och som lever över tid.

Verksamheten i segmentet drivs i en den noterade underkoncernen Xavitech Group som är noterad på marknadsplatsen NORDIC SME och handlas under namnet XAVI. Empir Group äger 51% av Xavitech AB. 

Besök xavitechgroup.se för mer information