Kompetens hela vägen från Luleå till Malmö.

Vår koncern Empir Group AB är representerad Sverige över med femton dotter- och intressebolag, från Luleå till Malmö.

Våra innehav skiljer i storlek, från ett par medarbetar till ett hundratal. Våra verksamheter har både bredd och spets i sina kompetenser och specialistområden. Med de förutsättningarna tillgodoser vi som koncern högkvalitativa IT-lösningar inom alla digitala discipliner.   

Välkommen att besöka respektive dotterbolag eller kontakta koncernledningen.