Designtech Solutions

Designtechs huvudinriktning och specialitet är sedan 1999 att utveckla molnbaserade produkter för projekt- och dokumenthantering.

Med våra lösningar kan våra kunder bedriva ett gränslöst och framgångsrikt samarbete med sina relationer, såsom kunder, leverantörer, samarbetspartners men också inom den egna organisationen.

Verksamheten bedrivs från de tre kontoren i Luleå, Stockholm och Malmö.

Våra kunder finns såväl inom privat som offentlig sektor. Bland våra kunder återfinns bank- och finans, bygg- och fastighet, universitet och högskolor, tekniska konsulter, försvar, IT och kommuner.

Mer information om våra respektive produkter återfinns på:

www.icoordinator.com

www.bimcontact.com 

www.projectcoordinator.net

designtech.se

Kontakta oss

Kundexempel