Frontwalker Stockholm

Frontwalker Stockholm är genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar vi IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder.

Frontwalker Stockholm fokuserar på verksamhetsutveckling, systemutveckling och digital kommunikation. Vi har lång erfarenhet av alla typer av kundsegment med långa affärsrelationer. Våra kundrelationer är ofta långvariga där vi både bygger nytt men lika ofta förvaltar och vidareutvecklar existerande system.

Frontwalker Stockholm arbetar med förändringar ur ett holistiskt perspektiv. Vi har kompetens längs hela kedjan från människor och verksamhet till IT. 

Vi erbjuder våra konsulter och kunder en relation som bygger på en hållbar miljö där system och människor ska utvecklas tillsammans.

Frontwalker Stockholm är ett bolag som bygger sin kultur på att vi utvecklar oss själva som människor så vi kan möta morgondagens olikheter. Mer och mer handlar det om att lära sig förstå människors behov för att kunna leverera rätt IT. Med vår mångåriga kompetens blandat med den nya generationens hunger så är vi väl rustade för våra kunders framtida utmaningar.

frontwalker.se

Kontakta oss

Kundexempel