Frontwalker Sundsvall

Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar vi, med 18 erfarna medarbetare,  IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. 

Frontwalker Sundsvall AB är ledande inom verksamhetsutveckling, systemutveckling, digital kommunikation, spelutveckling och hållbarhet.

Frontwalker arbetar med förändringar ur ett holistiskt perspektiv. Vi har kompetens längs hela kedjan från människor och verksamhet till IT. Detta kryddar vi med en tydlig hållbarhetsprofil för att bidra till en bättre värld. Vi erbjuder ung som gammal en möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper i en miljö där ansvar och möjligheter är en stor del av vardagen. Med gemensam kompetens erbjuder vi våra kunder en möjlighet att utveckla sina affärsrelaterade IT-system, till affärsnytta för vidare utveckling av sina verksamheter.

Vi erbjuder våra konsulter och kunder en relation som bygger på en hållbar miljö där system och människor ska utvecklas tillsammans. Frontwalker Sundsvall AB tar ansvar för nästa generation av IT-system med vårt engagemang i Frontwalker KIDZ som är ett egenutvecklat utbildningsprogram i programmering för barn och ungdomar mellan 8 och 15 år.

Frontwalker Sundsvall AB tillhandahåller även den egenutvecklade produkten HÅLLBARHETSPORTALEN som underlättar uppföljning och administration av miljörelaterade frågor knutet till fastigheter, ombyggnationer, fordon och så vidare. Bland kunderna finns Uppsala kommun och Stockholm Stad.

frontwalker.se

Kontakta oss

Niklas Sundqvist
Konsultchef
0706-31 99 99
niklas.sundqvist@frontwalker.se

Kundexempel