Miljöbilscentralen 

Miljöbilscentralen erbjuder arbetsgivare en oberoende lösning för administration av personalbil med bruttolöneavdrag. Miljöbilscentralen hanterar all administration för arbetsgivaren, och erbjuder marknadens bästa samlade kompetens kring skatter, finansiering och försäkring.

I vår support svarar vi på frågor direkt från föraren, snabbt och effektivt oavsett om det är via e-post eller telefon. Kunden kan alltid nå oss och få en personlig kontakt. Vi släpper inte en fråga förrän den är löst.

Miljöbilscentralen erbjuder även tjänster inom fordonsadministration. Som ett led i att effektivisera hanteringen av fordon, utrustas fordonet med telematik som automatiskt rapporterar de data som behövs för redovisning enligt kunds önskemål. Miljöbilscentralen sammanställer och kontrollerar materialet innan det skickas till kund som en färdig rapport.

Miljöbilscentralens arbete medverkar till att öka arbetsgivarens miljö- och hållbarhetsprofil, och medverkar indirekt till utbyggnad av infrastruktur för miljövänliga bränslen

miljobilscentralen.se

Kontakta oss