MSC Frameworks

I MSC Frameworks samordnar vi koncernens ramavtal med både offentliga och privata affärer.

MSC Frameworks koordinerar kundernas förfrågningar och behov för att erbjuda dem den bäst lämpade lösningen. Vi har ett brett nätverk och många samarbetspartners som alla bistår med sin expertis. MSC Frameworks är bland annat ramavtalsleverantör på Kammarkollegiets avtal Programvaror och Tjänster 2014 - Kontorsstöd.

Våra kunder når vi genom vårt nära samarbete med vårt nätverk av ett fyrtiotal partners och underleverantörer likaväl som vi bearbetar via direkt försäljning. Vi arbetar aktivt med anbud på ramavtal och offentliga upphandlingar. Kunderna finns främst inom offentlig verksamhet, i myndigheter, kommuner, landsting samt universitet och högskolor. Men de finns också inom privat sektor.

Läs mer 

Kontakta oss