MSC Solutions

MSC Solutions tillhandahåller sen 1998 högkvalitativa IT tjänster och lösningar med tydlig kundnytta.

MSC Solutions är specialister inom projektstyrning, kravhantering, systemutveckling samt test och kvalitetssäkring av komplexa integrations- och effektiviseringsprojekt. Inom ramen av IT säkerhet skapar vi helhetslösningar på olika plattformar, operativsystem och applikationer.

MSC Solutions använder sig av agila metoder med syfte att skapa effektiva kvalitetssäkrade kundleveranser. Inom MSC Solutions har vi många års erfarenhet av release- och incidenthantering samt systemförvaltning.

Vi utgår från PM3, ITIL, Pejl, RUP, mfl eller kundönskade alternativa metodiker.

 

Våra lösningar bygger oftast på öppen källkod, datasäkerhet, tjänsteorienterad infrastruktur, virtualisering och molntjänster.

Vi är en aktiv medlem i Open Source Sweden som är en branschorganisation med fokus på Öppen källkod i Sverige.

MSC Solutions tillhandahåller leveranser till sina offentliga kunder genom egna ramavtal samt via ett partnernätverk inom öppen källkod. MSC Solutions har de senaste åren levererat lösningar till kunder med höga krav på säkerhet avseende bland annat kommunikationsplattformar.

Vi erbjuder även våra in-house kunder särskilda och isolerade utvecklings och testmiljöer.

mscsolutions.se

Kontakta oss

Kundexempel