Portify

Fordon är centrala för många företags framgång. Samtidigt kan hanteringen av en fordonsflotta innebära mycket administration. Med webportalen Portify Fleet Intelligence sätter kunden sin fordonsadministration på autopilot. Bokning sköts med lätthet i web-portalen. Användare kan boka, rapportera skador och föra körjournal i appen.

Lättillgängliga analyser skapar möjlighet att ta rätt beslut i rätt tid för att skapa värde samtidigt som kostnader reduceras. I Portifys portal hanteras miljöuppföljning, körbeteende, ecodriving, bränsleförbrukning och nyttjandegrad. 

Att med små medel förflytta brandsläckning till planerat arbete kan göra stor skillnad för att reducera bolagets utgifter. Att förse beslutsfattare med lättförståelig och korrekt information sparar både tid och pengar.

På Portify brinner vi för långsiktiga relationer och våra kunder stannar gärna länge.

portify.se

Kontakta oss

Anna Tamnhed
VD/försäljningschef
0708-44 38 63
anna.tamnhed@portify.se
Andreas Olofsson
Kund/försäljning
0708-44 38 20
andreas.olofsson@portify.se

Kundexempel