Racasse

På Racasse har vi över 15 års erfarenhet av systemutveckling i komplexa systemmiljöer. Vår specialitet och vårt spetskunnande kretsar kring lösningar för hantering av registerinformation - främst för affärsinformationsbranschen men också för kunder med stora interna databaser.

Vi arbetar primärt med segmenten affärsinformation, kunddatabassystem och integrerade informationslösningar. Våra lösningar innehåller ofta inslag av datavalidering och matchningar av namn- och adressinformation, eller funktionalitet för målgruppsurval och analys. Den erfarenhet kring kommersiell informationshantering som Racasse har byggt upp genom åren omfattar inte bara tekniska lösningar, utan även kommersiella och juridiska frågeställningar.

Idag är Racasse således inte enbart en systemutvecklingskonsult, utan vi kan även bidra med produktutveckling, nya affärsidéer och infallsvinklar kring lösningar. Sedan starten har vi inriktat oss på att utveckla skräddarsydda kundunika lösningar, vilket har lett till långa och nära kundrelationer där vi blivit en strategisk samarbetspartner.

Vi arbetar framförallt med projektbaserad inhouse-utveckling parallellt med förvaltning av lösningar, både de vi själva levererat och de vi tar över från våra kunder. Utvecklingen sker i såväl Java som dotNet. Sökmotorer, relationsdatabaser och NoSQL-tekniker har nästan alltid en central roll i våra projekt.

racasse.se

Kontakta oss

Anders Brändström
Utvecklingschef
0706-29 30 09
anders.brandstrom@racasse.se

Kundexempel